Selecteer een pagina

Euritmie

Door de euritmische beweging kom ik direct in contact met het levende. De bewegingen zijn ritmisch en vloeiend, kennen een aanzet, een bloei en een vergaan.

Iedereen kan euritmie doen, het zijn bewegingen uit de processen van het lichaam met name de processen die bij het spreken en zingen betrokken zijn. Als je spreekt of zingt, geef je vorm aan je ademstroom door je stembanden, met tong en lippen. Deze bewegingen worden tijdens het doen van euritmie zichtbaar gemaakt, vergroot, onderzocht, aangevoeld. Je armen en handen beginnen zoals het ware te spreken en te zingen. De voetbewegingen zijn gedifferentieerd in ritmes. Vormprincipes als rechte en ronde wegen maken deel uit van een choreografie. Je bewegingen laten je een gesprek voeren met het medium lucht, dat onze ruimte vult.

Het is van groot belang dat je met je gevoel in de beweging stapt, deze keer niet zo zeer als uitdrukking van je gevoel op dat moment, maar onderzoekend wat een klank of een toon voor gevoel met zich meebrengt. Een lenigheid ontwikkelen op gevoelsniveau zou je het kunnen noemen.

Je kunt euritmie doen op een groot podium, maar ook op een klein kleedje thuis, de principes blijven hetzelfde. Een bijzonder aspect is het samen euritmie doen. Hier kunnen ruimtelijke bewegingen in een samenhang worden gevoeld. Je zou het kunnen vergelijken met het zingen in een koor of het spelen in een orkest. Zoals alle gemeenschappelijke handelingen die evenwichtig een geheel vormen, wekt dat vreugde op.

Euritmie is er in verschillende vormen: als podiumkunst, als pedagogisch vak voor schoolkinderen, als cursusaanbod voor kinderen en volwassenen, als bedrijfsondersteuning, als aanbod voor senioren, als therapie in de eerste- en tweedelijnszorg, als therapie voor mensen met een beperking, als ondersteuning voor kinderen met een zorgvraag, als vitaliteitsbevordering.

Euritmie is in de Duitstalige landen begonnen en wordt inmiddels in veel verschillende landen uitgeoefend. (zie de link voor euritmieopleidingen)