Selecteer een pagina

Aarde

De aarde geeft ons houvast, vastigheid, voedsel. Daarom wil ik het hier hebben over vereisten, welke voorwaarden nodig zijn om euritmie of euritmietherapie te doen.

In de euritmie zijn er met name twee materialen die telkens weer gebruikt worden: Koper en zijde. Koper is een metaal dat met name de warmte makkelijk kan leiden, Daarom is het uitstekend in therapeutische zettingen in te zetten. De kopersmid maakt voor ons euritmisten staven en ballen in verschillende maten voor verschillende doelen. Zo zijn er b.v. zeer dunne staven voor de oogtherapie en zware voor de voeten. Mocht u interesse hebben zelf een koperstaaf of bal te bestellen dan kan dat b.v. bij de kopersmid Hilden: http://www.hilden.ch/.

Euritmie

BENODIGDHEDEN

Om euritmie te kunnen doen, heeft u geen voorkennis of bijzondere vaardigheid nodig.
Euritmie kan gedaan worden op alle leeftijden vanaf 3 jaar.

Ik bied door het jaar heen euritmiecursussen aan met een speciaal thema. Dat kan een kunstzinnig thema zijn of een thema met betrekking tot de gezondheid. Kijk bij ‘actueel’ wat aangeboden wordt. Daar staat ook de duur van een cursus en de kosten vermeld.

  • Zorg ervoor dat je makkelijk zittende kleding aan hebt.
  • Euritmieschoenen zijn er op voorraad of kun je bij mij bestellen.

TARIEVEN

De kosten van een cursus zijn afhankelijk van de duur en de hoeveelheid deelnemers. Onder ‘ACTUEEL’ is de nodige informatie te vinden. 

Therapie

BENODIGDHEDEN

Euritmietherapie is voor alle mensen van nieuwgeboren tot stervend. Voor euritmietherapie heeft u een verwijsbrief nodig van een arts of iemand die bekwaam is een diagnose te stellen.

  • Neem een schriftje mee, waar oefeningen kunnen opgeschreven worden.
  • Trek makkelijk zittende kleding aan (hoeft geen speciale kleding te zijn, als het maar
    mogelijk is u armen en benen vrij te bewegen).
  • Euritmieschoenen zijn er op voorraad. U kunt ze ook bij mij bestellen.

TARIEVEN

De onderstaande tarieven hebben betrekking op 2023.

Voor een sessie euritmietherapie van ¾ uur wordt € 48,- berekend. De eerste sessie bestaat veelal uit een intake-gesprek en een eerste oefensessie.
Voor deze 1 ½ uur durende kennismaking wordt € 96,- berekend.

In sommige gevallen zijn ook huisbezoeken mogelijk, waarbij ik in overleg en afhankelijk van de afstand een verhoogd basistarief in rekening breng.

Door de solidariteitsfonds van de patiëntenvereniging VOAG zijn de tarieven gedeeltelijk te vergoeden als dat nodig blijkt te zijn. Dit uit de gedachte dat de financiële situatie van een patiënt geen belemmering moet zijn om de therapie te kunnen volgen.