Selecteer een pagina

VIA VITA

Voetstappen zetten, leren lopen in eigen evenwicht, naar rechts, naar links, vooruit, achteruit – middendoor, ons hele leven is een aaneenrijging van stappen zetten, het leren omgaan met de wetten van de zwaartekracht en de wetten van de lichtheid.
Als mens staan we ertussen.
De weg – het oefenen, steeds stap voor stap – is dagelijks brood tijdens de euritmie. Aandachtig opnieuw voelen hoe een stap in zijn puurheid, in zijn schoonheid het gesprek is van de voet met de aarde en de lucht. Basis voor het leven.

Tijdens het leven is het steeds zoeken naar een goede samenklank van de vaste, de aardse elementen, met het vloeiende, waterige element, met het luchtige en met het vurige en de warmte.
De botten en de spieren verlenen stevigheid, water en bloed zorgen voor doorstroming, voeding, warmte, het verbindt helend alles met alles. Door de lucht zijn we in een veel ruimer verband met de wereld verbonden: het in- en uitademen van de lucht verbindt ons met de wereld en de wereld met ons. De zon, onze grote warmte bron, dragen we als hart in ons en maakt het mogelijk om warmte, hartewarmte aan anderen schenken en van anderen ontvangen. In het enthousiasme, in de vreugde grijpt de warmte, het geestvuur het geheel nog op een andere manier.
Het leren kennen van deze kwaliteiten is onderdeel van de euritmie. In de podiumeuritmie zou je het zichtbaar kunnen maken, in de groepseuritmie kun je het leren aanvoelen, in de euritmietherapie helpt het een te veel of een te weinig van het een of ander in balans te brengen.

Al gaande leert men.